Pyramidy ve světě

Výlet na velbloudu

Když se řekne pyramidy, téměř každý si okamžitě vybaví ty egyptské. Ty přestože jsou nejznámější, však zdaleka nejsou jedinými, které byly v historii vybudovány.

Čína

Čínské stavby, které jsou dnes nazývány pyramidami, jsou v podstatě mauzolea a pohřební pahorky. Nejvíce se jich nachází severozápadně od města Xi’an v provincii Shaanxi. Nejznámější z celkových 38 staveb je zřejmě Mauzoleum prvního čínského císaře stojící pouhých 1,7 kilometrů na západ od místa, kde byla nalezena slavná Terrakotová armáda.

Vzhledem k plochým vrškům čínských pyramid, které je možné vidět i na satelitních snímcích, se tyto stavby podobají spíše teotihuacánským pyramidám než těm egyptským, a proto byla v minulosti jejich existence často zpochybňována, dnes však jejich statut pyramid uznává většina archeologů.

Francie

Ještě z období starověkého Říma přetrvává ve Francii několik pyramid, ta nejznámější stojí ve Faliconu.

Řecko

Řecký cestovatel Pausanius ve 2. století n. l. ve svém díle popsal, že se v Řecku setkal s několika stavbami, které vypadaly jako pyramidy. Jedna z nich prý měla stát blízko Hellenikonu, vesnice v blízkosti Argosu. Příběh obklopující tuto stavbu praví, že byla vybudována jako společný hrob pro vojáky, kteří padli ve 14. století př. n. l. při bojích o argoský trůn.

Pausanius tuto spojitost také dokládal tím, že se prý dekorace na pyramidě značně podobaly argoským štítům, což ji mělo jasně spojovat s armádou. Další pyramidu podobného účelu Pausanius popisoval v Kenchreai, ta měla prý být určena vojákům, kteří padli v bitvě o Hysiai. Do dnešních dnů s však žádná z těchto dvou staveb nedochovala nedotčená, a proto není možné říct, zda se podobaly pyramidám egyptským a zda jimi byly inspirovány.

Naštěstí se však dvě pyramidy vhodné ke zkoumání přece jen dochovaly, jedna v Hellenikonu a druhá v Lugourionu, díky kterým je možné říci, že řecké pyramidy skutečně existovaly. Těm egyptským se však pravděpodobně příliš nepodobaly – nebyly vyšší než 70 metrů a byly obklopeny stěnami. Stavební kameny byly vápencového původu opracované tak, aby do sebe přesně zapadaly (nikoliv tedy jako samostatně stojící bloky u například pyramid v Gíze).

Indie

Na jihu Indie je možno nalézt mnoho a mnoho obrovských žulových chrámových pyramid vybudovaných za vlády dynastie Chola, z nichž řada je dodnes využívána k náboženským účelům.

Nejlepšími příklady mohou být Brihadisvarův chrám v Thanjavuru či dva chrámy v Darasuramu (Gangaikondacho­lisvarův a Airavatesvarův) – všechny tři jsou zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.

Vůbec největší pyramidová oblast v Indii je však Sri Rangam na ostrově Srirangam.

Mezopotámské pyramidy

Mezopotámci byli vůbec prvními staviteli pyramid, které nazývali zigguraty. Ty se často více než pyramidám podobaly architektonicky dost vypracovaným chrámům, ovšem jisté pyramidální prvky byly vždy zachovány.

Jelikož byly zigguraty stavěny z nepálených cihel, dnes z nich zůstává jen velmi málo. Bylo jich objeveno celkem 32 (28 v Iráku, 4 v Iránu). Za zmínku stojí především Urův velký ziggurat nedaleko Nasiriyahu, Ziggurat Aqar Oufa v blízkosti Bagdádu či Chogha Zanbil v provincii Khuzestan. Zajímavostí je, že i biblickou Babylonskou věž řada lidí považuje za vyobrazení nějakého zigguratu.

Severoamerické pyramidy

Chichen Itza Mexiko

Mezi původními kulturami, které obývaly Severní Ameriku, byla řada těch, kteří stavěli pahorky a pyramidální terasovité pahorky. Jejich přesný význam není znám, ale odborníci přepokládají, že hrály významnou roli v náboženství tehdejších lidí.

Jednou z největších a nejznámějších takových staveb je Mnichův pahorek v blízkosti Cahokia, jehož základna je dokonce větší než ta Velké pyramidy v Gíze.

Núbijské pyramidy

Celkem na třech místech byly v Núbii v období rozkvětu této říše budovány pyramidy. Ty byly zcela určitě inspirovány pyramidami egyptskými, ovšem byly menší, strmější a sloužily pouze pro uctění panovníka, jako hrobky byly využívány minimálně. Bylo jich postaveno přibližně 220 a Núbijci s jejich stavbou přestali až na začátku 4. století našeho letopočtu.

Itálie

Koncem 1. století př. n. l. byla v Římě v blízkosti hradební brány Porta San Paolo na křižovatce cest Via Ostiensis a Via della Marmorata vybudována 27 metrů vysoká Cestiova pyramida, která na svém místě stojí dodnes. Kromě ní v Římě stála také pyramida Meta Romuli, ta však byla zničena na konci 15. století n. l.

Značný rozruch mezi odbornou veřejností vyvolala zpráva, že se v Itálii nachází tři pyramidy velmi podobných rozměrů, jako jsou pyramidy v Gíze, jejichž dosavadnímu odhalení však bránily přírodní podmínky (prý byly zaneseny půdou tak, že dnes vypadají jako tři kopce).

Toto tvrzení dosud nebylo oficiálně potvrzeno, ale místní obyvatelé s ním prý souhlasí. Něco takového by však znamenalo zásadní změny v učebnicích dějepisu. (Podobná situace je v Rumunsku, kde prý výkopy archeologů také potvrdily existenci pyramid.)