Středoamerické pyramidy

Pyramidy byly důležitým architektonickým prvkem kultur hned několika kultur, které v minulosti obývaly oblast Střední Ameriky. Obvykle se jednalo o stupňovité pyramidy s chrámy na jejich vršku (jsou tedy více podobné zigguratům v Mezopotámii než egyptským pyramidám).

Nejznámější pyramida májské civilizace Chichen Itza

Aztékové

Aztécká říše je nepřehlédnutelným státním útvarem v předkolumbovské Americe, který se rozkládal ve Střední Americe (především pak v oblasti dnešního Mexika). Aztékové vybudovali velké množství měst a především pak kulturních památek (pyramid a chrámů), které dnes částečně ukrývá džungle.

Aztécká říše fungovala v podstatě jako konfederace městských států Tenochtitlánu, Tlacopánu a Texcoca, které si získaly vliv v celé oblasti. Mexiku dominovala ve 14., 15. a 16. století, dokud ji nerozvrátili evropští dobyvatelé pod vedením Hernána Cortése.

Tenochtitlan

Městský stát Tenochtitlan se nacházel na ostrově na jezeře Texcoco. Byl založen v roce 1325 a poražen v roce 1521. Dnes jsou jeho ruiny v podstatě součástí hlavního města Mexika Mexico City. Původně zaujímal plochu 8 až 14 kilometrů čtverečných.

Nacházely se v něm stovky budov sloužících jako obytné prostory, obchodní centra či školy a úřady, ovšem dnes návštěvníky zajímá spíše ceremoniální centrum a především pak obrovský dvojitý chrám Templo Mayor, který byl Španěly zničen v roce 1521, ale dnes je často zobrazován v populárních dokumentech týkajících se Aztéků.

Civilizace Teotihuacan

Teotihuacanská civilizace zažila období největšího rozmachu mezi lety 300 př. n. l. a 500 n. l. Ovládala tehdy prakticky celou oblast Střední Ameriky. Během její existence zahrnovala řadu velkých měst, které ovšem postupně zanikly společně s ní. Její kultura poskytla v podstatě základy pro civilizace následující (především pak pro tu Aztéckou).

Teotihuacan

Teotihuacan je rozsáhlé archeologické naleziště nacházející se v Mexickém údolí. Spadá do něj několik největších pyramidálních struktur, které byly v prekolumbovském období v Americe postaveny. Ačkoliv historici jej oceňují také díky rezidenčním komplexům a tzv. cestě mrtvých, většina návštěvníků sem přijíždí právě kvůli zachovaným pyramidám. V době největšího rozkvětu mělo toto město až 100 000 obyvatel.

Teotihuacan je mnohem starší než výše zmíněny Tenochtitlan – řada jeho staveb je datována do období 200 let př. n. l. a např. známá Pyramida, která se pod úhlem 32,5 stupňů zvedá do výšky 75 metrů, byla dokončena v roce 100 n. l.

Při průchodu Cestou mrtvých můžete navštívit postupně Velký trh, Quetzalcoatlův chrám, Pyramidu Slunce, Náměstí Měsíce, Pyramidu Měsíce, Quetzalpapalotlův palác a několik dalších památek. Archeologické vykopávky zde byly prováděny v 19. i ve 20. století, dnes je však toto místo zasvěceno turismu – každý den sem přijíždějí stovky návštěvníků toužících poznat jeho krásy.

Tlachihualtepetl

Tlachihualtepetl („umělá hora“) nebo též Velká pyramida v Cholule je největší pyramidou, která byla na světě kdy postavena. Byla budována ve čtyřech fázích a to od 3. století př. n. l. až do 9. století n. l. a její stavitelé ji zasvětili bohu Quetzalcoatlovi.

Přestože je vysoká „pouhých“ 66 metrů (Velká pyramida má 139 metrů), zdaleka svou velikostí přesahuje jakýkoliv monument podobného typu postavený jinde ve světě. Se svou základnou o rozměrech 450 krát 450 metrů je totiž její celkový objem 4,45 milionů krychlových metrů (Cheopsova pyramida má pouze 2,5 milionu).

Pyramidy v Teotihuacanu jsou dnes známější a navštěvovanější než Umělá hora a to především proto, že dosud byla restaurována jen její malá část a nebyla dosud celá vykopána.

Xochicalco

Dalším významným archeologickým nalezištěm kultury Teotihuacan je Xochicalco, které se nepyšní velikostí, ale stylem a krásou. Vyplývá to už z jeho jména, které v překladu znamená „v domě květin“. Přístup k místním chrámům a dalším památkám je povolen od 10:00 do 17:00 (přístup do observatoře pak pouze od 12:00 do 17:00). Nejznámější místní památkou je Chrám opeřeného hada.

Další oblasti s významnými památkami:

Tula

Tula de Allende je město nacházející se v oblasti středovýchodního Mexika rozkládající se na 305 kilometrech čtverečných. Za návštěvu zde stojí především sochy toltéckých válečníků a Tulská pyramida.

Chichen Itza

Oblast v níž se teotihuacánské památky mísí s mayskými. Jsou kolem ní vedeny určité spory, ovšem ne z hlediska odborné, ale spíše vlastnického. Místní památky a ruiny památek totiž patří federální vládě, zatímco pozemky pod nimi patří významné místní rodině Barbachano.

Mayové

Mayská říše se nacházela na území dnešních států Guatemala, Belize, Honduras, Salvador a části Mexika a to nepřetržitě po téměř 3 000 let. Památky této kultury jsou o něco méně známy a navštěvovány, protože se řada z nich nachází v pralese, ovšem svou propracovaností si s těmi aztéckými rozhodně nezadají.

Nejranějšími mayskými monumenty byly pohřební pahorky, které předcházely stupňovitým pyramidám. Ty byly stavěny z otesávaných kamenů tak, aby vytvořily dokonalý schodovitý dojem. Mnohé z nich pak na vršku mají malé budovy, které byly zasvěceny různým mayským božstvům, obecně však tyto stavby sloužily k demonstraci moci vládců (v průběhu časů se však jejich architektonický vzor postupně měnil).

Altun Ha

Altun Ha je název ruin starověkého mayského města nacházejícího se 50 kilometrů od dnešního hlavního města Belize. Největší z místních chrámových pyramid je 16 metrů vysoká a nese název Chrám zednářských oltářů, celá oblast má však 8 kilometrů čtverečných a nachází se na ní celkem 500 budov. Oblast je přístupná pro turisty.

Calakmul

Calakmul (či také Kalakmul) je jedním z největších objevených mayských měst. Leží v Mexiku v Calakmulské biosférické rezervaci hluboko v džungli (cca 30 kilometrů od guatemalských hranic). O jeho znovuobjevení se zasloužil biolog Cyrus L. Lundell v roce 1931. Turistům není tato oblast příliš dobře přístupná, ovšem některé zde nalezené artefakty je možné shlédnout v muzeích a sbírkách v Mexico City.

Caracol

Ve výšce 460 metrů nad mořem v Belize se nachází El Caracol, jedno z největších mayských osídlení. Nachází se zde na 40 monumentů (včetně stély) se snadno rozeznatelnými mayskými rytinami postavených v druhé polovině 1. tisíciletí n. l. Kdysi se toto město rozkládalo na ploše 168 kilometrů čtverečných a obývalo jej až 180 000 lidí.

Comalcalco

Comalcalco v mexickém regionu Tabasco se svými 40 000 obyvateli dnes funguje jako v podstatě moderní město. Nachází se zde však dvě velmi zajímavé pyramidy Gran Acropolis a Acropolis Este, které jsou turisty poněkud přehlíženy, v žádném případě si to však nezaslouží.

Copán

Copán je menší prekolumbovské město v západním Hondurasu. Nachází se zde několik menších pyramidálních staveb, ovšem významné je především díky řadě historicky významných stél, které zde byly nalezeny. Řadu místních památek však bohužel v minulosti poškodila četná zemětřesení.

Chichen Itza

Oblast Chichen Itza byla již zmíněna u civilizace Teotihuacan, pravdou však je, že naprostá většina zdejších památek spadá do mayské kultury. Ač tato destinace v nabídkách cestovních kanceláří často chybí, rozhodně byste si ji neměli nechat ujít. Desítky úchvatných staveb, které se zde nacházejí, vydají za mnoho menších historicky významných oblastí.

Hlavní místní dominantou je Kukulkanův chrám označovaný jako El Castillo, stupňovitá pyramida se schody ze všech čtyř stran orientovaná tak, že ukazuje jarní a podzimní rovnodennost, ovšem rozhodně vás zaujmou též Chrám bojovníků, pyramida Ossario, observatoř El Caracol, skupina tisíci sloupů či komplex budov La Iglesia.

El Mirador

El Mirador je obrovské bývalé mayské osídlení nacházející se v Guatemale, ovšem kvůli svému umístění hluboko v pralese, ze kterého téměř není vidět, je jeho návštěva vhodná spíše jen pro nadšence či dobrodruhy.

Lamanai

Lamanai („ponořený krokodýl“) se nachází v Belize v okrese Orange Walk. V minulosti šlo o středně velké město, jeho hlavní předností je však atmosféra, kterou si zachovává. Díky okolní zeleni kombinované s udržováním tohoto komplexu vypadá Lamanai jako by jej Mayové opustili snad teprve před několika dny či týdny. Hlavními lákadly jsou Vysoký chrám a Chrám jaguářích masek.

Tikal

Tikal byl v minulosti jedním z hlavních center Mayské civilizace a kultury. Rozkládá se v Guatemale. Kdysi dosahoval v této oblasti přibližně stejného významu jako Teotihuacán v Mexiku. Místní stavby pochází z období 500 př. n. l. až 900 n. l. (v 10. století n. l. však již bylo toto město opuštěno).

Tikal je součástí Tikalského národního parku, takže zde kromě historických památek můžete vidět také bohatou faunu a flóru. Je si však třeba dávat pozor, protože ta je ne vždy přátelská. Okolní les ale patří k těm mírnějším, tudíž je dobře prostupný a vršky dvou hlavních pyramid jsou z něj vidět už na dálku.

Uxmal

Velké město Uxmal („Postaveno třikrát“) se nachází na mexickém poloostrově Yucatán. Panuje o něm legenda, že se zde nachází několik skrytých hrobek, ve kterých byli pohřbeni bohové. Zda tomu tak je sice nevíme, vznešenost místních staveb by tomu však jistě nasvědčovala. Největší místní stavbou je Velká uxmalská pyramida, tou nejzajímavější je však asi pohledná Mágova pyramida.

Další menší civilizace stavějící pyramidy

Taraskánci

Taraskánská říše se rozkládala v oblasti dnešního mexického státu Michoacán. Její příslušníci stavěli stupňovité pyramidy ve tvaru T zvané yácatas. Dnes je můžete vidět např. ve městě Tzintzuntzan.

Klasická kultura Veracruz

Zvláštní pyramidu, kterou bychom tvary zřejmě řadili spíše někam do Číny je možno nalézt v El Tajínu při pobřeží Mexického zálivu. Je připisována Klasické kultuře Veracruz.

Zapotekové

V údolí Oaxaca vznikla a několik století na začátku 2. tisíciletí našeho letopočtu vznikla a žila kultura Zapotek. Ta se však spíše než o pyramidy zajímala o budování zdobných chrámů, z nichž některé nebyly nepodobné těm arabským.