Další pyramidové oblasti v Egyptě

Abu Rawash

Abu Rawash je nejseverněji položená pyramidová oblast v Egyptě (nachází se 8 kilometrů severně od Gízy). Je známá především díky Djedefreově pyramidě známé též jako Ztracená pyramida díky její mu velmi špatnému stavu.

Dříve si archeologové mysleli, že nikdy nebyla dokončena, ovšem poslední výzkumy potvrzují, že pravděpodobně dokončena byla, ale její poloha na křižovatce důležitých cest ji dělala velmi dobrým zdrojem kamene.

Předpokládá se, že kdysi byla vysoká skoro stejně jako Menkaureova, což ji řadí mezi nejvyšší pyramidy v Egyptě. Její menší sousední pyramida je v mnohem lepším stavu.

Zawiyet el-Aryan

Zawiyet el-Aryan je egyptské město rozkládající se mezi Gízou a Abusirem blízko nějž se nachází nekropole stejného jméno. V rámci ní stojí dva nedokončené pyramidové komplexy z období Staré říše, z nichž prozatím pouze jeden (Vrstvovitá pyramida) byl prozkoumán.

Severní pyramida přisuzovaná faraonu Nebkovi na podrobný průzkum teprve čeká. Pyramidy jsou přibližně 20 metrů vysoké a odhaduje se, že kdyby byly dokončeny, měřily by něco přes 40 metrů.

Abu Sir

Abu Sir je pohřebiště Páté dynastie v oblasti mezi Gízou a Sakkárou, na kterém se nachází celkem čtrnáct pyramid. Na rozdíl od staveb 4. dynastie je u nich poznat nižší kvalita staveb, která pravděpodobně signalizuje pokles královské moci a méně výkonnou ekonomiku – jsou menší a jsou postaveny z méně kvalitního vápence.

Tři hlavní pyramidy jsou Niuserreho (též Rathoriho, velmi zachovalá), Neferirkareho a Sahureho. Podle archeologů byly všechny pyramidy v Abu Siru postaveny jako poschoďové pyramidy, ovšem ta největší z nich, Neferirkareho pyramida byla později přestavěna na pravou pyramidu (její schody byly vyplněny kameny).

Lisht

Na pohřebišti el-Lish z období 12. a 13. dynastie byly postaveny dvě velké pyramidy a to pro Amenemhata I. a Senusreta I. (Amenemhatova sy­na).

Ty jsou obklopeny řadou menších pyramid, z nichž o jedné je známo, že patřila Amenemhatovu bratranci Khabaovi II., a několika stovkami mastab patřících vysokým úředníkům a jejich rodinný příslušníkům.

Lisht leží v polovině cesty mezi Dahshurem a pohřebištěm Meidum – od Káhiry je vzdálen přibližně 100 kilometrů – a prý se blízko něj nachází ztracené starověké město Itjatwy, které sloužilo v průběhu 12. dynastie jako hlavní město Egypta.

Meidum

Pyramida v Meidumu je jednou ze tří pyramid postavených za vlády faraona Snofera, její stavbu však prý zahájil již jeho otec Huni. Původně byla vybudována jako poschoďová pyramida a teprve později přeměněna na pravou pyramidu s „hladkými“ stěnami.

Ve starověku a ve středověku utrpěla tato pyramida řadu katastrofických kolapsů, kvůli nimž má dnes svůj zvláštní vzhled. Středověcí Arabové ji popisují se sedmi schody, dnes však zůstávají pouze nejvyšší tři, a proto má vzhled věže. Pahorek, na kterém se nachází, není přírodního původu – vznikl jako důsledek rozpadání se pyramidy.

El-Lahun

Pyramida faraona Senusreta II v el-Lahunu je nejjižnější egyptskou pyramidální královskou hrobkou. Je postavena z nepálených cihel a to na 12 metrů vysokém vápencovém pahorku, který měl stavitelům značně ušetřit práci.

Byla objevena na přelomu 19. a 20. století a díky vykopávkám v jejím okolí, v rámci nichž bylo nalezeno mnoho ve starověku běžně používaných věcí a nástrojů, nám poskytla velmi dobrý přehled toho, jaký byl život tehdy.