Sakkára

Sakkára je významná egyptská archeologická lokalita nacházející se na západním břehu Nilu třicet kilometrů jižně od Káhiry. Její celková plocha je téměř 11 kilometrů čtverečných a v průběhu celého starověku sloužila jako nekropole staroegyptského města Mennoferu.

Název Sakkára je často odvozován od jména boha Sokara, spojitost však není jasně prokázána. Nachází se zde pyramidové komplexy řady faraonů a jejich královen z 3., 5., 6., 8 a 13. dynastie, z nichž zřejmě nejvýznamnější byl Džoser.

V Sakkáře je velmi vysoká pravděpodobnost, že zde budou nalezeny další hroby z období Střední říše, a proto zde často probíhají nejrůznější výzkumy, které občas zabraňují turistům ve vstupu do její určité části.

Nejvýznamnější stavby z období Staré říše

Džosérova stupňovitá pyramida

Džoserova stupňovitá pyramida

Džosérova pyramida nebo též Stupňovitá pyramida byla postavena vezírem Imhotepem v 27. století př. n. l. pro faraona Džoséra a je centrálním prvkem pohřebního komplexu zahrnujícího několik dalších ceremoniálních staveb.

Jde o vůbec nejstarší egyptskou pyramidu a nemá klasický vzhled. Skládá se totiž ze šesti postupně se zmenšujících mastab (pater). Původně byla vysoká 62 metrů a její základna měřila 109×125 metrů.

  • Džedkareův pyramidový komplex (též známý jako Haram el-Shawaf)
  • Venisův pyramidový komplex – dnes jde v podstatě pouze o zříceniny
  • Tetiho pyramidový komplex – vypadá více jako kopec než jako lidské dílo
  • Pyramidový komplex Pepiho I. – komplex s několika pyramidami také pro královny
  • Pyramida Pepiho II. – poslední velká pyramida postavená v období Staré říše
  • Sechemchetova stupňovitá pyramida (též známá jako Pohřbená pyramida kvůli jejímu rozpadu)
  • Veserkafova pyramida – vypadá nyní jako kónicky kopec

Stavby z období Nové říše a pozdější

Horemhebova mastaba

Většina mastab pochází z období Staré říše, ovšem jedna z nich zastupuje i Novou říši. Nechal ji postavit faraón Horemheb z 18. dynastie, který v těch místech měl postavenu hrobku ještě v době, kdy nebyl faraónem a sloužil jako jeden z Tutanchamonových generálů. Přes veškerou práci, která byla na mastabě odvedena, zde však nebyl pohřben – podobně jako spousta dalších panovníků 18. dynastie skončil v Údolí králů blízko Théb.

Serapeum

Jedním z velmi zajímavých monumentů nacházejících se v Sakkáře je též Serapeum, galerie hrobek vytesaných ze skály, které sloužily jako místo odpočinku mumifikovaných těl býků uctívaných v Memphisu jako ztělesnění boha Ptaha.

Serapeum bylo znovuobjeveno Augustem Mariettem v roce 1851, a přestože předtím hrobky přetrvaly 3700 let, byly následně vydrancovány s výjimkou jedné, jejíž obsah včetně mumifikovaného býka dnes můžete vidět v Káhirském zemědělském muzeu.

Kruh filozofů

Jako uznání největších řeckých myslitelů a básníků, svých předků, vystavěli Ptolemaiovci v blízkosti Serapea kruh soch reprezentujících Homéra, Hesioda, Pindara, Platóna a mnohé další.